ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на italiana.bg, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.italiana.bg.

Вашите данни, предоставени при поръчка, ще бъдат записани в единна база данни на „Администратор” и в тази връзка Вие, като Ползвател на сайта, който, желае да бъде наш Клиент, следва да се съгласите с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни

 

1) СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби, Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

 

2) КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

 

3) РАЗКРИВАНЕ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ:

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо, или ще бъдем задължени да  предоставим Вашите лични данни наши партньори (напр. транспортни или куриерски фирми) или пред компетентни органи.

 

4) ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите..

 

5) ЦЯЛОСТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

 

6) ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Вие по всяко време можете да оттеглите съгласието Вашите лични данни да продължават да бъдат обработвани от italiana.bg. Ако желаете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до Търговеца. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани, само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

7) ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно изискванията на Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, Общия регламент за защита на лични данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни в РБ, italiana.bg се задължава да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

1.) Целта на събирането на данните е: уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им; оценката на предлаганите Стоки; други търговски дейности; реклама на Стоки; маркетинг; реклама.

2.) Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на italiana.bg  и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от italiana.bg, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама. Също така, Купувачът дава своето изрично и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от italiana.bg, свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

– Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени относно обработката на личните данни, съответно правото на информираност, и правото да променя личните си данни.

– Купувачът се съгласява и разрешава на italiana.bg да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответсвие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери и спедитори.

– Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратура, полиция, съдебни институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

8) БИСКВИТКИ

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни  позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива, е възможно да се наруши функционирането на сайта.